Oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy – kto wypełnia

Oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy to dokument, który powinien być wypełniony przez pracodawcę lub osobę odpowiedzialną za zatrudnienie kierowcy. Ten ważny dokument ma na celu potwierdzenie faktu zatrudnienia kierowcy oraz udokumentowanie jego stanowiska i obowiązków. Spis …

Oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy - kto wypełnia

Oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy to dokument, który powinien być wypełniony przez pracodawcę lub osobę odpowiedzialną za zatrudnienie kierowcy. Ten ważny dokument ma na celu potwierdzenie faktu zatrudnienia kierowcy oraz udokumentowanie jego stanowiska i obowiązków.

Wypełnienie oświadczenia o zatrudnieniu kierowcy jest niezbędne w różnych sytuacjach, takich jak ubieganie się o zezwolenie na wykonywanie przewozów drogowych czy też wnioskowanie o kredyt samochodowy na preferencyjnych warunkach dla kierowców.

Oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy powinno zawierać podstawowe informacje dotyczące zatrudnienia, takie jak:

 • Imię i nazwisko kierowcy
 • Dane personalne kierowcy (np. numer PESEL, adres zamieszkania)
 • Nazwa i adres firmy zatrudniającej
 • NIP firmy zatrudniającej
 • Stanowisko kierowcy
 • Data rozpoczęcia zatrudnienia
 • Data sporządzenia oświadczenia

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest owocem naszego partnerstwa z kontrolavatwfirmie.pl

Wypełnienie oświadczenia o zatrudnieniu kierowcy

W celu wypełnienia oświadczenia o zatrudnieniu kierowcy, należy pamiętać o dokładnym i kompletnym uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji. Pracodawca powinien również podpisać oświadczenie oraz umieścić pieczątkę firmy.

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór oświadczenia o zatrudnieniu kierowcy:

Oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy
Oświadczamy, że:
 • Imię i nazwisko kierowcy: [Imię i nazwisko]
 • Data urodzenia: [Data urodzenia]
 • Numer PESEL: [Numer PESEL]
 • Adres zamieszkania: [Adres zamieszkania]
 • Obecnie zatrudniony w firmie: [Nazwa firmy]
 • NIP: [Numer NIP]
 • Stanowisko: [Stanowisko]
 • Data rozpoczęcia zatrudnienia: [Data rozpoczęcia]

Oświadczamy niniejszym, że powyższe informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Ważność oświadczenia o zatrudnieniu kierowcy

Oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy jest istotnym dokumentem, który potwierdza zatrudnienie oraz stanowisko kierowcy w firmie. Jest ono często wymagane przez różne instytucje, takie jak urzędy skarbowe, banki czy organy regulujące transport drogowy.

W przypadku ubiegania się o zezwolenie na wykonywanie przewozów drogowych, oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy może być jednym z dokumentów niezbędnych do uzyskania takiego zezwolenia. Ponadto, podczas kontroli drogowej, kierowcy mogą być zobowiązani do okazania tego dokumentu w celu potwierdzenia swojego zatrudnienia.

Oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy – najczęstsze pytania

1. Kto powinien wypełnić oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy?

Oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy powinno być wypełnione przez pracodawcę lub osobę odpowiedzialną za zatrudnienie kierowcy, taką jak kierownik działu kadr.

2. Czy oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy musi być podpisane przez pracodawcę?

Tak, oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy musi być podpisane przez pracodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

3. Czy oświadczenie o zatrudnieniu kierowcy musi być pieczętowane?

Wielu pracodawców decyduje się na umieszczenie pieczątki firmowej na oświadczeniu o zatrudnieniu kierowcy, co dodatkowo potwierdza autentyczność dokumentu. Jednakże, nie jest to zawsze wymagane prawem.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje dotyczące oświadczenia o zatrudnieniu kierowcy były dla Państwa pomocne. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania na ten temat, zachęcamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta.

Dodaj komentarz